มารู้จัก 时段表达 กันเถอะ

การบอกระยะเวลาของการกระทำ หรือ 时段表达 มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าประโยครูปแบบอื่นๆ เพราะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

และมักจะมีคำระบุช่วงระยะเวลาอยู่ในประโยคด้วย เช่น “一刻钟” 15 นาที, “半个小时” ครึ่งชั่วโมง, “两天” 2 วัน หรือ “三个月” 3 เดือน เป็นต้น

มีโครงสร้างประโยคดังนี้ “S + V + + คำบอกระยะเวลา + O” เพื่อบอกช่วงระยะเวลาของการกระทำนั้นๆ เช่น

  • 她工作三年。หล่อนทำงานมา 3 ปี  
  • 我们坐一个小时公共汽车。พวกเรานั่งรถเมล์มา 1 ชั่วโมง
  • 我们唱两个小时歌。พวกเราร้องเพลงมา 2 ชั่วโมง

ถ้าต้องการสื่อว่าการกระทำนั้น กำลังทำอยู่และจะยังทำต่อไปเรื่อยๆ เราจะเพิ่ม 了 อีกคำเข้าไปท้ายประโยค โครงสร้างคือ “S + V + + คำบอกระยะเวลา + O + ” เช่น

  • 我看一个小时。ฉันอ่านหนังสือมา 1 ชั่วโมงแล้ว (และจะยังคงอ่านต่อไป)
  • 他们游二十分钟。พวกเขาว่ายน้ำมา 20 นาทีแล้ว (และจะยังคงว่ายต่อไป)
  • 我学习一年汉语。ฉันเรียนภาษาจีนมา 1 ปีแล้ว (และจะยังคงเรียนต่อไป)

เรามาลองทำแบบฝึกหัดด้านล่างนี้กันดีกว่า

1. A: 你学了多长时间汉语了?

    B: ____________________。

2. A: ____________________?

    B: 我在这个地方住了十年了。

3. A: 小王还没来,你等了他多长时间了?

    B: ____________________。

 

Comments

Pitchy Liu

ทำงานแปลภาษาอังกฤษอยู่ดีๆ ก็อยากเรียนภาษาจีน จบมาก็พลิกผันเป็นครู/ติวเตอร์สอนภาษา ตอนนี้ได้ทำหลักสูตรภาษาจีนให้โรงเรียนเอกชนหลายแห่ง และยังคงสอนภาษาอยู่เช่นกัน :)