รู้จักเส้นขีดจีน มีชัยไปกว่าครึ่ง

ถ้าพูดถึงการเขียนอักษรจีน ลำดับขีดสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง และคนจีนเองก็ภูมิใจในภาษาของตัวเองไม่น้อย รวมทั้งระบบเส้นขีดที่ซับซ้อนทั้งหมดนั่นด้วย

Read more
error: Content is protected !!