คอร์สเรียนจีน

คอร์สภาษาจีนทั่วไป
  • เริ่มต้น 270 / ชม. 
  • สอนตั้งแต่พื้นฐานการออกเสียง
  • ออกแบบเนื้อหาให้ผู้เรียนแต่ละคน
  • ใช้หลักสูตรภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติของ Hanban
สมัครเรียน >>
คอร์ส YCT/HSK
  • เริ่มต้น 320 / ชม. 
  • เนื้อหาเพื่อเตรียมสอบ YCT/HSK โดยเฉพาะ 
  • เลือก level ที่ต้องการเรียนได้เอง
  • ใช้หลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจาก Hanban 
สมัครเรียน >>

TEACH FROM THE HEART

ครูผู้สอน

มีประสบการณ์การสอนมากว่า 15 ปี จาก 杭州师范大学

Zoom/Meet

เรียนออนไลน์ สอนสด ผู้เรียนเลือกเวลาและเนื้อหาได้เอง

สอบถาม/พูดคุย

ติดขัดตรงไหน สอบถามได้ตลอด นอกเวลาเรียนก็สอบถามได้

error: Content is protected !!