HSK กับ CEFR

การแบ่งระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาตาม CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

CEFR เป็นกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป เพราะเป็นวิธีวัดว่าเราสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใด ซึ่งไม่เพียงแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาจีน (แผ่นดินใหญ่, ไต้หวัน) ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่นก็ใช้มาตรฐานนี้เทียบในการสอบวัดระดับเช่นกัน     

HSK-and-Cefr-level

 

CEFR สามารถเทียบระดับกับ HSK ดังนี้ 

  • ระดับ A1 (Beginner/HSK1): สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีน รู้คำศัพท์ 150 คำ 
  • ระดับ A2 (Elementary/HSK2): สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เทอมการศึกษา รู้คำศัพท์ 300 คำ
  • ระดับ B1 (Intermediate/HSK3): สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี รู้คำศัพท์ 600 คำ
  • ระดับ B2 (Upper Intermediate/HSK4): สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี รู้คำศัพท์ 1,200 คำ
  • ระดับ C1 (Advanced/HSK5): สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือมากกว่านั้น รู้คำศัพท์ 2,500 คำ
  • ระดับ C2 (Superior/HSK6): สำหรับผู้ที่เรียนภาษาจีนขั้นสูง รู้คำศัพท์ 5,000 คำขึ้นไป 

พอเทียบแบบนี้แล้ว ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าทักษะทางภาษาของเราอยู่ในขั้นไหน และเรามีความสามารถในระดับใด บางคนอาจจะรู้จัก CEFR อยู่แล้ว แต่ถ้าใครยังไม่รู้จัก สามารถกดลิ้งค์ด้านบนเพื่อเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ

 


 

 

error: Content is protected !!