เป็น หรือ คือ กับ “是“字句

“是” ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม เป็นประโยคที่เข้าใจได้ง่าย เพราะแปลตรงตัวเหมือนภาษาไทย   โครงสร้าง Noun1 + 是 + Noun2 มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ

Read more
error: Content is protected !!