ถามถึง “ใคร” เราใช้ 谁

谁 เป็น 疑问代词 หรือ สรรพนามที่ใช้แทนคำถาม (The Interrogative Pronoun) 谁 shéi แปลว่า “ใคร” ดูจากคำแปลแล้วก็คงเดาได้ว่าคำนี้ใช้ในประโยคคำถาม ที่ถามถึงชื่อหรือบุคคล การใช้ 谁 ไม่ยาก ภาษาไทยแปลยังไง ภาษาจีนก็วางรูปประโยคแบบนั้น มาดูตัวอย่างการใช้กันค่ะ 

Read more

เป็น หรือ คือ กับ “是“字句

“是” ใช้เชื่อมคำนามกับคำนาม เป็นประโยคที่เข้าใจได้ง่าย เพราะแปลตรงตัวเหมือนภาษาไทย   โครงสร้าง Noun1 + 是 + Noun2 มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ

Read more