โครงสร้างประโยค เรียงแบบไหนถึงจะถูกนะ

ตอนที่เรียนภาษาจีนพื้นฐาน เราเคยคิดกันใช่มั้ยว่า โครงสร้างภาษาจีนนั้นช่างง่าย เพราะคล้ายกับภาษาไทย แต่เมื่อเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น เราก็เริ่มรู้ว่า การเรียงประโยคที่เริ่มซับซ้อน ช่างแตกต่างจากภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง 

Read more
error: