โครงสร้างประโยค เรียงแบบไหนถึงจะถูกนะ

ตอนที่เรียนภาษาจีนพื้นฐาน เราเคยคิดกันใช่มั้ยว่า โครงสร้างภาษาจีนนั้นช่างง่าย เพราะคล้ายกับภาษาไทย แต่เมื่อเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้น เราก็เริ่มรู้ว่า การเรียงประโยคที่เริ่มซับซ้อน ช่างแตกต่างจากภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง 

ยิ่งถ้าเราพูดโดยใช้หลักการแปลจากภาษาไทยแล้วล่ะก็ คนจีนได้งงเป็นไก่ตาแตกแน่ ดังนั้นเราต้องแม่นในเรื่องของการเรียงประโยค เพื่อให้พูดภาษาจีนได้เหมือนคนจีนยังไงล่ะ

มาดูกฎสำคัญในการเรียงประโยคกันเถอะ

โครงสร้าง ประธาน กริยา กรรม หรือ SVO (Subject + Verb + Object)
ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบทสนทนาในชีวิตประจำวัน และในกรณีนี้การเรียงประโยคก็เหมือนกับภาษาไทยเลยด้วย เช่น ฉันรักเธอ เขาดื่มชา ฉันชอบว่ายน้ำ ฉันไปโรงเรียน

ตัวอย่างประโยค

 • 我爱你。wǒ ài nǐ ฉันรักเธอ
 • 他喝茶。tā hē chá เขาดื่มชา
 • 我喜欢画画儿。wǒ xǐhuan huàhuàr ฉันชอบวาดรูป

เมื่อประโยคเริ่มซับซ้อน หรือมีรายละเอียดส่วนอื่นๆ เพิ่มเข้ามา เราต้องเรียงประโยคตามกฎดังต่อไปนี้

ตำแหน่งของคำบอกเวลา
คำบอกเวลาจะมีที่เฉพาะของคำ นั่นก็คืออยู่หรือหลังประธาน เช่น

 • 他早上喝茶。tā zǎoshang hē chá เขาดื่มชาตอนเช้า
 • 我每天画画儿。wǒ měitiān huàhuàr ฉันวาดรูปทุกวัน
 • 我们星期一上学。wǒmen xīngqīyī shàng xué วันจันทร์พวกเราไปเรียนหนังสือ

ตำแหน่งของคำบอกสถานที่
การบอกสถานที่ต้องมีคำว่า 在 zài นำหน้าสถานที่เสมอ และตำแหน่งของมันก็คือหลังประธานเช่นกัน แต่หากมีคำบอกเวลาในประโยค คำบอกสถานที่ต้องวางอยู่หลังคำบอกเวลา และอยู่หน้าคำกริยา เช่น

 • 他在家喝茶。tā zài jiā hē chá เขาดื่มชาอยู่ที่บ้าน
 • 我在公园画画儿。wǒ zài gōngyuán huàhuàr ฉันวาดรูปที่สวนสาธารณะ
 • 我们星期一在学校上学。wǒmen xīngqīyī zài xuéxiào shàng xué วันจันทร์พวกเราไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน

ตำแหน่งของคำบอกอาการ (manner)
คำบอกอาการในที่นี้ หมายถึงวิธีที่ทำสิ่งนั้น หรือเรื่องนั้น ตำแหน่งของมันคือหน้าคำกริยา

 • 他悠闲地喝茶。tā yōuxián de hē chá เขาดื่มชาอย่างผ่อนคลาย
 • 我开车去公园。wǒ kāi chē qù gōngyuán ฉันขับรถไปสวนสาธารณะ
 • 我们星期一在学校用电脑写文章。wǒmen xīngqīyī zài xuéxiào yòng diànnǎo xiě wénzhāng วันจันทร์พวกเราใช้คอมพิวเตอร์เขียนรายงานที่โรงเรียน

ตำแหน่งของคำบอกช่วงเวลา
ถ้าพูดถึงช่วงเวลาในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในภาษาจีนจะมีคำที่ใช้แตกต่างไปจากคำบอกเวลา และมันก็มีกฎในตัวของมันเองเสียด้วย

 • 他喝茶喝了二十分钟。tā hē chá hē le èrshí fēnzhōng เขาดื่มชาไป 20 นาที
 • 我画画儿画了一个小时。wǒ huàhuàr huà le yí ge xiǎoshí ฉันวาดรูป วาดไป 1 ชั่วโมง
 • 我们星期一在学校用电脑写文章写了一整天。wǒmen xīngqīyī zài xuéxiào yòng diànnǎo xiě wénzhāng xiě le yì zhěng tiān วันจันทร์พวกเราใช้คอมพิวเตอร์เขียนรายงานที่โรงเรียน เขียนไปทั้งวัน

พอเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมเอ่ย สรุปก็คือ ถ้าเป็นประโยคพื้นฐาน ประธาน กริยา กรรม เราเรียงเหมือนภาษาไทยได้ แต่เมื่อไหร่ที่ประโยคซับซ้อนขึ้น ก็ขอให้จำกฎเหล็กเหล่านี้ไว้ (Subject->When->Where->How
->Action) วางแต่ละคำให้ถูกตำแหน่ง เท่านี้เราก็พูดภาษาจีนได้เหมือนคนจีนแน่นอน 

Pitchy Liu

ทำงานแปลภาษาอังกฤษอยู่ดีๆ ก็อยากเรียนภาษาจีน จบมาก็พลิกผันเป็นครู/ติวเตอร์สอนภาษา ตอนนี้ได้ทำหลักสูตรภาษาจีนให้โรงเรียนเอกชนหลายแห่ง และยังคงสอนภาษาอยู่เช่นกัน :)

Leave a Reply

error: Content is protected !!