โรคเจ้าหญิง!?

公主病 gōngzhǔ bìng หรือโรคเจ้าหญิง เป็นคำที่ใช้บรรยายอาการบางอย่างของผู้หญิงบางกลุ่ม โดยเฉพาะวัยรุ่น เป็นโรคที่รวมเอาอาการหลายอย่างนี้ไว้ด้วยกัน เช่น อาการหลงใหลในบุคลิกภาพของตนเอง (โรคหลงตัวเอง) ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง และชอบเรียกร้องความสนใจ ซึ่งนำไปสู่คนที่ชอบทำตัวหรือคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงนั่นเอง

Read more
error: Content is protected !!