มารู้จัก 时段表达 กันเถอะ

การบอกระยะเวลาของการกระทำ หรือ 时段表达 มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าประโยครูปแบบอื่นๆ เพราะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

และมักจะมีคำระบุช่วงระยะเวลาอยู่ในประโยคด้วย เช่น “一刻钟” [yī kè zhōng] 15 นาที, “半个小时” [bàn ge xiǎoshí]  ครึ่งชั่วโมง, “两天” [liǎng tiān] 2 วัน หรือ “三个月” [sān ge yuè] 3 เดือน เป็นต้น

มีโครงสร้างประโยคดังนี้ “S + V + + คำบอกระยะเวลา + O” เพื่อบอกช่วงระยะเวลาของการกระทำนั้นๆ เช่น

  • 她工作三年。[tā gōngzuò le sān nián] หล่อนทำงานมา 3 ปี  
  • 我们坐一个小时公共汽车。[wǒmen zuò le yī ge xiǎoshí gōnggòng qìchē] พวกเรานั่งรถเมล์มา 1 ชั่วโมง
  • 我们唱两个小时歌。[wǒmen chàng le liǎng ge xiǎoshí gē] พวกเราร้องเพลงมา 2 ชั่วโมง

ถ้าต้องการสื่อว่าการกระทำนั้น กำลังทำอยู่และจะยังทำต่อไปเรื่อยๆ เราจะเพิ่ม 了 อีกคำเข้าไปท้ายประโยค โครงสร้างคือ “S + V + + คำบอกระยะเวลา + O + ” เช่น

  • 我看一个小时。[wǒ kàn le yī ge xiǎoshí shū le] ฉันอ่านหนังสือมา 1 ชั่วโมงแล้ว (และจะยังคงอ่านต่อไป)
  • 他们游二十分钟。[tāmen yóu le èrshí fēnzhōng yǒng le] พวกเขาว่ายน้ำมา 20 นาทีแล้ว (และจะยังคงว่ายต่อไป)
  • 我学习一年汉语。[wǒ xuéxí le yī nián hànyǔ le] ฉันเรียนภาษาจีนมา 1 ปีแล้ว (และจะยังคงเรียนต่อไป)

เรามาลองทำแบบฝึกหัดด้านล่างนี้กันดีกว่า

1. A: 你学了多长时间汉语了?[Nǐ xué le duō cháng shíjiān hànyǔ le?]

    B: ____________________。

2. A: ____________________?

    B: 我在这个地方住了十年了。[Wǒ zài zhè ge dìfāng zhù le shí nián le?]

3. A: 小王还没来,你等了他多长时间了?[Xiǎowáng háiméi lái, nǐ děng le tā duō cháng shíjiān le?]

    B: ____________________。

 

Pitchy Liu

ทำงานแปลภาษาอังกฤษอยู่ดีๆ ก็อยากเรียนภาษาจีน จบมาก็พลิกผันเป็นครู/ติวเตอร์สอนภาษา ตอนนี้ได้ทำหลักสูตรภาษาจีนให้โรงเรียนเอกชนหลายแห่ง และยังคงสอนภาษาอยู่เช่นกัน :)

error: Content is protected !!